22222222.jpg 微门户
现在所在位置:首页>>社会发展
关于对2016年部分社会事业项目中央预算内投资计划调整情况公示的通知
来源: 发布时间: 2017-07-12
     按照国家发改委社会司要求,现将我区2016年部分社会事业项目中央预算内投资计划调整情况进行公示。

                                                          内蒙古发展和改革委员会社会发展处
                                                                         
                                                                     2017年7月12日
附件下载: